สกรูเหล็ก

       ออกแบบมาสำหรับใช้งานกับหลังคาเหล็ก ทั้งแบบหัวเจาะปลายสว่านเพื่อใช้กับแปเหล็กและหัวเจาะสำหรับแปไม้ที่มีร่องรายขี้ไม้ที่ช่วยให้การเจาะดีขึ้น พร้อมด้วย Metal Cap และชีลยางสังเคราะห์ที่มีความยืดหยุ่นสูง จึงป้องกันน้ำรั่วซึมได้ดีเยี่ยม


สกรูเหล็ก ที-ฟอร์ม คลาส2
รูปแบบ
การยึดเจาะ
การใช้งาน
สกรูยาวยึดหลังคาเหล็ก
สำหรับใช้กับแปเหล็ก
TF-SIL2-12-14x65
สำหรับยึดหลังคาเหล็กช่วงสันลอนเข้ากับแปเหล็กโดยไม่ต้องมีการเจาะนำ
สกรูยาวยึดหลังคาเหล็ก
สำหรับใช้กับแปเหล็ก
TF-SIL2-12-14x65
สำหรับยึดหลังคาเหล็กช่วงสันลอนเข้ากับแปเหล็กโดยไม่ต้องมีการเจาะนำ
สกรูยาวยึดหลังคาเหล็ก
สำหรับใช้กับแปเหล็ก
TF-SIL2-12-14x65
สำหรับยึดหลังคาเหล็กช่วงสันลอนเข้ากับแปไม้โดยไม่ต้องมีการเจาะนำ
สกรูยาวยึดหลังคาเหล็ก
สำหรับใช้กับแปเหล็ก
TF-SIL2-12-14x65
สำหรับยึดหลังคาเหล็กช่วงท้องลอนเข้ากับแปเหล็กโดยไม่ต้องมีการเจาะนำ
สกรูยาวยึดหลังคาเหล็ก
สำหรับใช้กับแปเหล็ก
TF-SIL2-12-14x65
สำหรับยึดหลังคาเหล็กช่วงท้องลอนเข้ากับแปไม้โดยไม่ต้องมีการเจาะนำ
สกรูยาวยึดหลังคาเหล็ก
สำหรับใช้กับแปเหล็ก
TF-SIL2-12-14x65
สำหรับยึดช่วงทับซ้อนของแผ่นฟลังคาให้แนบสนิทและสวยงาม


สกรูเหล็ก แอคเซล คลาส3

       ถึงแม้ว่าจะเลือกใช้แผ่นเมทัลชีท มีความเหนียว ทนทานดีเยี่ยมแล้ว การเลือกใช้วัสดุสกรูที่เหมาะสม มีคุณภาพดีและ ทีมงานติดตั้งหลังคาที่มีความรู้ความเข้าใจในการติดตั้งแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีทก็มีความสำคัญ จะพบว่าการเลือกใช้สกรูที่ไม่เหมาะสมก็จะทำให้การทำงานกระทำได้ยาก การยึดเกาะแผ่น ไม่แข็งแรงดีพอหากเลือกใช้วัสดุสกรูที่มีคุณภาต่ำก็จะก่อให้เกิดสนิมเกิดการกัดกร่อน ในบริเวณที่ ยิงสกรูและเหนี่ยวนำให้แผ่นเมทัลชีทผุกร่อนตามไปด้วยได้ง่าย